GENEL İNGİLİZCE

Genel İngilizce programı katılımcılarımıza dört temel dil becerisini (okuma, yazma, konuşma, dinleme) İngilizce dilbilgisi ve sözcük bilgisi ile bütünleşik bir şekilde edindirmeyi hedeflemektedir. Genel İngilizce programı AB Dil Öğrenme Çerçeve Çalışması (CEF) baz alınarak altı seviyeden oluşmaktadır.

 • Starter                              A1
 • Elementary                      A2
 • Pre-Intermediate            B1
 • Intermediate                   B2
 • Upper-Intermediate       C1
 • Advenced                         C2

Dil Seviyeleri: 

Sınırlı dil kullanımı (Basic User) :

Starter (A1): Somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayattaki alışıldık ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilir ve bunlarla kendini ifade edebilir. Kendini ve başkalarını tanıtabilir, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik (nerde oturdukları, kimleri tanıdıkları gibi) sorular sorabilir ve bu türden sorulara yanıt verebilir. Eğer konuştuğu kişiler yavaş ve anlaşılır konuşuyorlarsa ve ona yardıma hazırlarsa basit şekilde anlaşabilir.

Elementary (A2): Dolaysız anlatımlarda cümleleri ve sıkça kullanılan tabirleri anlayabilir (örneğin kişinin kendisiyle, ailesiyle, alışverişle, iş ve yakın çevreyle ilgili bilgiler). Basit ve rutin durumlarda anlaşabilir, bilindik ve alışıldık konuların basit ve doğrudan aktarımını yapabilir. Basit anlatımlarla geldiği yeri, eğitimini, yakın çevresini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumları anlatabilir.

Bağımsız dil kullanımı (Independent User):

Pre-Intermediate (B1): Okul, iş, boş zamanlar v.b. gibi alışılmış konularda, standart dil net bir şekilde kullanıldığında konunun ana noktalarını anlayabilir. Seyahatlerde, Almanca’nın konuşulduğu yerlerde karşılaşabileceği çoğu durumların üstesinden gelebilir. Alışıldık konularda ve kişisel ilgi alanlarında basit düzeyde ve konuları ilişkilendirerek kendini ifade edebilir. Yaşadığı olay ve deneyimleri, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini anlatabilir, görüşlerini kısa olarak gerekçelendirebilir ve açıklama yapabilir.

Intermediate (B2): Somut ve soyut konulardaki zor metinlerin içeriğini ve kendi branşındaki tartışmaları anlayabilir. Sıradan bir sohbette anadilinde konuşan birisi ile her ikisinin de fazla zorluk çekmeyeceği şekilde spontane ve akıcı konuşup anlaşabilir. Geniş bir konu yelpazesinde net ve detaylı bir şekilde kendini ifade edebilir. Güncel bir konuda kişisel fikrini dile getirebilir, farklı seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını sıralayabilir.

Yetkin dil kullanımı (Proficient User) : 

Upper-Intermediate(C1): Farklı alanlarda kaleme alınmış zengin içerikli uzun metinleri anlayabilir ve saklı anlamları ortaya çıkarabilir. Spontane ve akıcı bir şekilde kendini ifade eder ve artık sık sık bilmediği/hatırlayamadığı bir kelimeyi aramaz. Dili günlük hayatta, iş yaşamında, meslekî eğitimde ve yükseköğrenimde esnek ve etkin kullanabilir. Açık, net ve sistemli bir şekilde kompleks durumlarda kendini ifade edebilir ve bunu yaparken farklı stratejiler kullanarak diğer metinlerle bağlantı kurabilir.

Advenced(C2): Duyduğu ve okuduğu her şeyi zorluk çekmeden anlayabilir. Yazılı veya sözlü kaynaklardan aldığı bilgiyi özetleyebilir, bunları gerekçelendirebilir ve açıklamalı bir şekilde sunabilir. Kendini akıcı ve tam olarak spontane bir şekilde ifade edebilir, kompleks durumlarda bile anlamlardaki ince farklılıkları belirgin bir şekilde dile getirebilir.

Eğitimlere Katılım Aşaması

Dialogist Dil Okulunda eğitime katılacak olan öğrencilere sırasıyla yazılı ve sözlü sınav uygulanmaktadır.

Yazılı sınav çoktan seçmeli sorulardan oluşur. Yazılı sınavda katılımcının grammer seviyesi ölçülür. Dialogist Dil Okulu’nda, eğitimlerde etkili konuşmayı sağlayabilmek amacıyla seviye belirleme sınavında ağırlıklı olarak sözlü sınav sonucunuz değerlendirilmektedir.

Sözlü ve yazılı sınav sonrasında kalıtımcının ihtiyaçları belirlenir ve uygun gruba dahil edilir.

Grup Dersleri

Sınıflar 6 – 8 kişilik gruplardan oluşmaktadır. Haftaiçi gruplarında sabah ve akşam seçeneği mevcuttur. Haftasonu sabah ve öğle grupları mevcuttur.

Ders günleri:

Haftaiçi kursları;

Pazartesi – Çarşamba, Salı – Perşembe

Haftasonu Kursları;

Cumartesi – Pazar

Seviyeler ve ders saatleri :

A1 BEGINNER 36 HOURS 10 UNITS 9 HAFTA
A2 ELEMENTARY 72 HOURS 12 UNITS 18 HAFTA
B1 PRE – INTERMEDIATE 1 72 HOURS 12 UNITS 18 HAFTA
B2 INTERMEDIATE 72 HOURS 10 UNITS 18 HAFTA
C1 UPPER – INTERMEDIATE 72 HOURS 10 UNITS 18 HAFTA
C2 ADVANCED 72 HOURS 10 UNITS 18 HAFTA
 •  Eğitimlerimizi ekstra görsel ve işitsel materyaller ile destekleyerek akılda kalıcı hale getiriyoruz.
 • ÜCRETSİZ konuşma ve grammer sınıfları açıyoruz,
 • İşiniz ve sağlık sorunlarınız nedeniyle katılamadığınız derslerinizi ücretsiz telafi ediyoruz,
 • Size en verimli eğitimi vermeyi hedefliyoruz,
 • Derslerinizle ilgili her türlü konuda destek alabileceğiniz her öğrenci veya grup için bir eğitim danışmanı atayarak eğitimlerinizi yakından takip ediyoruz.