YABANCILARA TÜRKÇE EĞİTİMİ

Dialogist Dil Okulu’nda, Türkçe dersleri İstanbul’da yaşayan ya da bir süreliğine İstanbul’da bulunan yabancılar için hazırlanmıştır. Derslerimizin öncelikli hedefi öğrencilerimizin bulundukları ülkeyi, şehri ve kültürü tanımalarını sağlamaktır. Öğrencilerimiz Türkçe’yi öğrenirken ilk dersten itibaren öğrendikleri konuları ders dışında da kullanabilmektedirler.

Öğrencilerimiz yurtdışından gelen her yaş ve milliyetten yabancılar, iş adamları ve iş kadınları, diplomatlar ve akademisyenlerdir.

Derslerimiz, hem okulumuzda hem de şirket ve kuruluşların kendi yerlerinde sunulmaktadır. Yabancılar için Türkçe programı hem grup hem de özel ders formatında sunulur.

Dialogist Dil Okulu’nun dil öğrenimine yönelik yeterlilik seviyeleri (A1, A2, B1, B2, C1, C2) Avrupa Ortak Dil Kriterleri’ne göre (Common European Framework of Reference for Language Teaching, Learning, Assesment) belirlenmiştir.

Okulumuzda Türkçe dersleri, Genel Türkçe Programı, İş Türkçesi Programı, Çocuklar için Türkçe Programı, Yoğun Türkçe Programı şeklinde programlanır.

Öğretmenlerimiz alanlarında uzman ve deneyimli bir kadrodan oluşur. Ders müfredatımız sürekli yenilenir ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre uyarlanır.