‘’NE KADAR KONUŞABİLİYORSAK, O KADAR BİLİYORUZ !!!’’

Yabancı dilde ‘gerçek öğrenme’nin olabilmesi, öğrenilen dilin gramer yapısının konuşmaya aktarılabilmesinden geçer. Bir dili öğrendiğimizi, en çok insanlarla iletişime geçtiğimiz günlük yaşamdaki etkileşimlerimizden anlayabiliriz. Sağlıklı ve etkili iletişim olabilmesi için, dilin, dinleme – anlama – konuşma aşamalarını başarıyla geçmemiz gerekir. Genelde dilin öğrenilememiş olduğu şu cümleyle ifade edilir. ‘Anlıyorum ama konuşamıyorum!’ Evet, konuşamadığımız müddetçe bir dili öğrenmiş sayılamayız. Dil, karşı taraftan anlamın doğru olarak alınması ve yine karşı tarafa anlamın doğru olarak verilmesi şeklinde gerçekleşmelidir. Doğru iletişimde bulunamamak kişiyi mutsuz da kılar. Çoğu zaman dil eğitiminin yarıda bırakılması ya da birkaç kez başlanıp bırakılması bu konuşma becerisi’nin kazanılamaması nedeniyledir. İşte o yüzdendir ki, Dialogist Dil Okulu olarak bizler diyoruz ki: “NE KADAR KONUŞABİLİYORSAK, O KADAR BİLİYORUZ !!!”
Böylesi bir ihtiyaç ve gerçeklikten yola çıkan Dialogist Dil Okulu, ders planlamasını, konuşma becerisini geliştirmeye yönelik oluşturmuştur. Grameri oluşturmak, dil öğrenimindeki en kolay bölümdür. Çoğu zaman kişi kendi çabasıyla da gramer bilgisini edinebilir. Ancak dilde konuşmanın gerçekleşmesi için en az iki kişinin olması gerekir. Bu nedenle, ders planlamalarımızı ve sınıf ortamımızı kişinin en etkin düzeyde konuşmaya katılabileceği şekilde düzenlemekteyiz.
Okulumuzda öğrencilerimiz, öncelikle iki aşamalı sınava tabi tutulurlar; birinci aşama yazılı (test), ikinci aşama ise sözlü sınavdır.
Yazılı Sınav: AB standartlarına uygun olarak hazırlanmış yüz (100) soruluk test sistemidir. Bu sınavda, kişinin gramer ve kelime bilgisi ölçülür. Katılımcı eğer isterse, sınavı online olarak da çözebilir.
Sözlü Sınav: İkinci aşama olan sözlü sınavda da öğrencimizin yabancı dili ne kadar konuşabildiği ölçülür. Okulumuz öğrencinin sahip olduğu seviyeyi, daha çok bu sınavı dikkate alarak belirler.
Sınavı tamamlayan her öğrencinin ‘bireysel ihtiyaç analizi’ eğitmenlerimiz tarafından belirlenip öğrenci adayımıza iletilir. Eğitim programı, kişinin ihtiyacı olan ama eksik kaldığı dil aşamalarını kazandırmak amaçlı ‘kişiye özel’ olarak, eğitimci kadromuz tarafından hazırlanmaktadır. Bu ihtiyaç analizinin temel hedefi konuşma yetisinin en üst düzeye getirilmesi üzerine kurulmuştur.